Judo voor kinderen

Zelfverdedigingssporten zoals judo, karate en Kung-Fu worden als hobby ook bij kinderen steeds populairder. Judo heeft niet als doel om kinderen daadwerkelijk te laten vechten. De training concentreert zich vooral op het verbeteren van het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en ook op de verbetering van de lichaamsbeheersing.

Spelenderwijs elkaars kracht meten door te stoeien is heel normaal voor kinderen. Natuurlijk moet het vriendelijk vechten onder de kinderen niet escaleren. Het beheersen van een vechtsport verlangt veel zelfdiscipline. Ook het respectvol met elkaar omgaan tijdens de les is een centraal onderdeel van de vechtsporttraining. Ouders hoeven daarom ook niet bezorgd te zijn dat vechtsporttraining gewelddadig gedrag uitlokt.

Vanzelfsprekend heeft judo een positieve invloed op de lichamelijke ontwikkeling van een kind. Bij judo worden kracht, flexibiliteit en balans getraind. Voor kinderen zorgen oefeningen zoals het juist afrollen en vallen voor een goed balansgevoel. Tijdens de judo-training wordt de lichaamsbeheersing van je kind dan ook sterk bevordert. Bovendien verbeteren zich door deze verdedigingssport ook de concentratie en het observeringsvermogen van je kind.

Zelfverdedigingssport voor kinderen zorgt voor een gebalanceerde spieropbouw, waardoor onder andere de belangrijke rompspieren worden getraind. Dit voorkomt lichamelijke problemen op latere leeftijd. Kinderen moeten hun lichaam beter leren beheersen. Doordat een goede lichaamsbalans en spieropbouw onmisbaar zijn voor de vechtsport, verbetert zich ook de houding en de lenigheid van je kind. De coördinatievaardigheden en het ruimtelijk lichamelijk inschattingsvermogen worden ook getraind.[1]

Serieuze vechtsport-training hecht een grote waarde aan strenge gedragscodes: de trainer brengt kinderen discipline, bescheidenheid, respect en vriendelijkheid bij.[2] Training in zelfverdediging zorgt ervoor dat kinderen zekerder en bedachtzamer op onverwachte situaties kunnen reageren. Onzekere kinderen verbeteren hierdoor hun zelfvertrouwen en zelfwaardigheidsgevoel. Kinderen leren zelfbewuster op te treden en kunnen zich zo ook geweldloos tegen onrechtvaardigheid verdedigen. Het beoefenen van een vechtsport leert kinderen ook dat geweld altijd consequenties heeft. Daarbij is zelfverdedigingssport voor kinderen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Onder de verschillende vechtsporten wordt judo als ‘’vriendelijk’’ aangezien. Doel is het, de tegenstander te verslaan zonder hem/haar daarbij te verwonden. Slaan of schoppen zijn geen onderdeel van de judo-training. Daardoor ontstaan tijdens de judo-les voor kinderen geen gewelddadige situaties. De kinderen leren verschillende judo technieken, waarmee ze aanvallen leren afweren.

Een respectvolle omgang met elkaar staat in het middelpunt van deze vechtsport. Daarbij wordt de kinderen bijgebracht dat ze hun trainer maar ook de tegenstander met respect moeten behandelen. Om dat te kunnen bereiken moeten ze ook een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Tijdens de les is het belangrijk dat kinderen goed met elkaar om kunnen gaan en elkaar wederzijds helpen. Eerlijkheid, concentratie, zelfbeheersing en moed zijn dan ook centrale eigenschappen, die de judoka’s worden bijgebracht. Onder de kinderen wordt eerder vriendschap aangemoedigd dan denken in concurrentie of rivaliteit. De kinderen worden aangespoord over hun eigen gedrag na te denken en in een conflictsituatie bedachtzaam te reageren.

Conclusie

Vechtsporten zijn niet gevaarlijker voor kinderen dan andere sporten. Diepgaande technische training leert kinderen de nodige kennis over de te beoefenen vechtsporten. Een leeftijdsgeschikte benadering van de sport houdt ook het risico op blessures of verwondingen laag. Kinderen trainen hun kracht, vaardigheden en uithoudingsvermogen in judo. Het verhoogt ook hun zelfbeeld en zelfrespect. Ze leren veilig en verstandig te handelen in conflictsituaties. Een centrale les van vechtsporten is het vermijden van geweld. Zelfverdediging voor kinderen is een buitengewone hobby die niet alleen je kind gezond en fit houdt, maar ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het karakter.